ODGOĐENO – Seminar – očuvanje maternjeg jezika i njegova uloga u formiranju identiteta

Članica uzdruženja Azra Hodžic-Kadić će ponuditi Seminar na temu očuvanja maternjeg jezika i njegove uloge u formiranju identiteta te ulozi višejezičnosti u formiranju ličnosti. Sigurno interesantna tema, pogotovo za roditelje ili porodice koje su davno doselile u Austriju.

Predavačica: MMag Azra Hodžić- Kadić, Sprachzentrum Uni Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Doktorski studij na Univerzitetu u Beču, težišta istraživanja manjinski jezici i višejezičnost, autorica udžbenika za bosanski jezik kao strani jezik „Otkrij bosanski“

Broj predavanja: dva predavanja
Participacija za: 60 eura za nečlanice, 40 eura za članice;
Koncept seminara:
Predviđena su ukupno dva predavanja.
Prvo predavanje je vezano za značaj maternjeg jezika i formiranje identiteta kod naše djece.
Na prvom predavanju će biti riječ o značaju jezika, višejezičnosti, odnosu i sukobu manjinskih i većinskih jezika. Dalje, biće govora o očuvanju maternjeg jezika te o lingvističkim ljudskim pravima koje je neizbježno pomenuti kada se radi o jezicima migranata i manjina. U tom teoretskom dijelu rada biće obrađena veza između jezika i identiteta, i etničke pripadnosti koja je usko povezana sa identitetom, koju ulogu i kakav odnos škola i obrazovanje ima u učenju jezika manjina, i u okviru toga biće prikazani lingvistički, psihološki i sociološki odnosi vezani za pojedinca.
Ovo predavanje se odnosi i na ulogu višejezičnosti u formiranju ličnosti. Akcenat će biti stavljen na sociološke, psihološke i jezičke značajke višejezičnosti te na porodice koje se služe svakodnevno u razgovoru sa djecom na više jezika. Kako očuvati i dati značaj i probuditi interes djeci za više jezika unutar jedne zajednice?

Drugo predavanje se odnosi na pitanja i potrebe učesnika i korelaciju između predavačice i učesnika. Razgovor o potrebama naše djece, davanju savjeta kako unaprijediti maternji jezik, očuvati višejezičnost i sve to ugraditi u svakodnevnicu naše djece i dovesti njihov identitet do zavidnog nivoa. (psihološki, lingvistički i sociološki aspekt)
Termini su sljedeći:
05.11.2020. od 18h – 19.30 h
12.11.2020. od 18h – 19.30h

Lokacija – Rautenweg 22, 1. sprat
1220 Wien
Potvrde na email – azra.facher@hotmail.com

Scroll Up