Članak

Radionica – Emocionalna inteligencija – Konkurentna liderska vještina u 21. vijeku

Promjene koje donosi 21. vijek, posebno u oblasti digitalne transformacije i vještačke inteligencije, dešavaju se dinamikom koja do sada nije primijećena.
Predviđanja, posebno u oblasti vještačke inteligencije i tehnologije, su da će mašine zamijeniti sve više operacija koje su ljudi do sada izvodili. Ali ono što mašine ne mogu zamijeniti su emocije, motivacija, stvaranje, težnja.

Emocije su ono što životu daje ukus. Koji motivišu i podstiču stvaranje.
Onaj ko zna kako sa ljudima, moći će da inspiriše najbolje u njima u pravcu stvaranja, u onome što mašine ne mogu da zamijene. Mi ih zovemo humanim, ljudskim vještinama.
Emocije mogu biti i razorne. Zato umjetnost kontrole negativnih i njegovanje pozitivnih emocija zovemo emocionalna inteligencija.
Ako srce simbolizira emocije, a mozak racionalno razmišljanje, onda je emocionalna inteligencija sposobnost da se izvuče najbolje od oboje.

U kontekstu vođenja, emocionalno inteligentan lider može razumjeti i poštovati potrebe i interese drugih ljudi kako bi mogao njihov pozitivni potencijal iskoristiti za rast kompanije.

Menadžeri i ljudi u kompanijama koje donose odluke ključna su karika u stvaranju korporativne kulture “humanog” upravljanja za rast i povećanje produktivnosti.
Kroz poticanje i razvoj humanih vještina i, najvažnije, emocionalne inteligencije, maksimizirati ljudski potencijal u pravcu stvaranja i motivacije.

Event:
Emocionalna inteligencija – Konkurentna liderska vještina u 21. vijeku
Vrijeme: 18. maj 2022., 18:30-20:00
Mjesto: Lederergasse 23, 1080 Beč


Trener: Ida Protuger, certificirani life & business coach

Diplomirala je psihologiju na Univerzitetu Sv. Ćirila i Metodija u Skoplju.

Ida ima više od 20 godina karijere u novinarstvu, uglavnom na uredničkim pozicijama u nekoliko elektronskih i štampanih medija. Karijeru je započela u novinskoj agenciji MIA, a potom je radila u televiziji Kanal 5, TV Alfa, vjesniku Dnevnik i nedeljniku Gradjanski.

Od 2015. godine živi u Beču gdje prolazi trogodišnju obuku u Institutu “Kepos”, gjde se certificira za life i business coaching. Sada ima privatnu praksu i ima više od 1.000 sati iskustva u individualnom couchingu i brojne obuke, uglavnom za expat zajednicu u Austriji.
Njena profesionalna osnova je humanistička psihologija koja se fokusira na pozitivni ljudski potencijal.

Njen glavni fokus u individualnom couchingu je tema rezilijentnost (otpornost) ili kako se lakše spraviti sa stresom i životnim izazovima.

U poslovnom kontekstu, glavne radionice su joj:

Otporne organizacije
Emocionalna inteligencija kao konkurentska prednost u 21. vijeku
Razvoj humanih vještina
Efikasna komunikacija
Rješavanje konflikta
Medijski trening (public speaking i spremanje za intervjua i nastupe u medijima)

Govori makedonski, bosanski/sprski/hrvatski, engleski i njemački.