Ukoliko želite postati članica našeg udruženja ili imate pitanja,
možete nas kontaktirati i na e-mail:
business.women.bh@gmail.com

Rastimo Zajedno!