Ukoliko želite postati članica udruženja "Business Women of Bosnia and Herzegovina" ili imate pitanja molimo Vas kontaktirajte nas putem elektronske pošte /E-mail na contact@bhwomen.org ili business.women.bh@gmail.com

Let´s grow together!

Scroll Up