Nekategorisano

Kako izgraditi osobni profesionalni brend (moje iskustvo i preporuke)

Piše Dženeta Schitton |

Ako uporedimo vrijeme društvenih mreža i sveopšte digitalizacije sa vremenom prije, u kontekstu profesionalnog brendiranja, bez puno analize ćemo se uvjeriti da iako osnove uvijek ostaju iste, put povezivanja sa drugim profesionalcima, udruženjima i uključivanje u stručne krugove se jako puno razlikuje.  

Kada sam bila na kraju dodiplomskog pravnog studija u Sloveniji, budući da sam bila stipendista slovenačke kazino kompanije Hit d.d., imala sam sreću da pišem diplomu sa područja pravnog uređenja igara na sreću u EU i da mi stručni mentor bude jedan divni gospodin, koji je i danas moj prijatelj i najveća potpora kroz sve godine mog profesionalnog usposabljanja. Njegovo ime je Dušan Luin i on je bio presudan uticaj na moje poimanje izgradnje profesionalnog osobnog brenda u to vrijeme. On me nasavjetovao da o predmetu diplome nastavim pisati i nakon što sam diplomirala te da iskoristim činjenicu, da sam pronašla neko nišno područje kojim se trenutno bavilo jako malo ljudi. Uz njegovu moralnu podršku sam, kao svježa diplomantka i studentica magistarskog pravnog programa poslala mail jednom od dva slovenačka časopisa za pravna pitanja sa prijedlogom objava analiza na temu prava i igara na sreću… Na moje veliko iznenađenje odgovor je bio pozitivan, a za objave sam čak dobila i honorar.

Tako sam ja sa 26 godina već stekla naviku da svoje mišljenje iznosim u vidu pisanih analiza i da ga potkrijepljujem preciznim citiranjem izvora, navođenjem propisa, ali i da na osnovu tih analiza dajem preporuke i prijedloge kako privrednim subjektima tako i zakonodavcu. Idućih nekoliko godina sam od strane Instituta za komparativno pravo našeg, Evropskog pravnog fakulteta bila angažovana da pišem tridesetostrane analize istih pitanja, koje smo onda potpisivali jedan profesor (koji se zapravo na iste samo potpisivao, kao što to uvijek biva u odnosu profesor student heh) i ja, a bili su dio poslovnog dogovora sa kazino kompanijom. To je dodatno učvrstilo moj skill pisanja analiza i prije svega razvoja kritičkog načina razmišljanja te sposobnosti potkrepljivanja istog po metodama pisanja naučnih i akademskih radova.

I u to vrijeme sam zapravo shvatila koliko je bitno graditi svoj osobni profesionalni brend. Na osnovu edukacije i područja zanimanja uklesati svoje ime, pored imena stručnjaka na tom području postepenim i predanim radom, doprinoseći materiji konstantno i neprestano. Na osnovu profesionalnog osobnog brenda koji sam u tih nekoliko godina izgradila na području regulacije i oglašavanja igara na sreću, ostvarila sam nekoliko lukrativnih saradnji sa kompanijama za privređivanje igara na sreću, baš i zbog činjenice da je na tom području bilo jako malo pravnih stručnjaka.

Cijelo vrijeme dok sam radila na tim projektima, istovremeno sam radila uglavnom u različitim advokatskim kancelarijama kao pripravnik. Kada sam poslije dva magistarska studija dobila priliku da radim za banku u Austriji nisam oklijevala, jer je to bio prvi stalni posao koji mi je ponuđen. Međutim kada govorimo o osobnom profesionalnom brendingu, tu je situacija bila nešto strožija nego sam bila navikla. U skladu sa strogom bančnom regulacijom svaka objava koja se ticala mog rada kao menadžera za restrukturiranje je morala dobiti i službeno odobrenje što je uveliko otežavalo cijeli proces… Tokom te tri godine rada u banci uspjela sam izabrati temu sa bankarskog područja sa kojom sam zaključila moj drugi po redu magistarski studij sa područja nekretnina, ali je to ujedno bilo i sve što sam tih godina objavila. Sa mužem, s kojim sam bila dio pregovaračkog tima, sam uspjela objaviti jedan zajednički članak u spomenutom slovenačkom pravnom časopisu i to je bilo sve.

Sa krajem ugovora, trudnoćom i poslije trudnoće porodiljskim na kojem sam se imala vremena malo opustiti i razmisliti šta želim, došla sam i na ideju da otvorim ovaj blog. Kao što ćete vidjeti ako na dijelu Lifestyle&Moda odete do najstarijih postova blog je prvobitno bio zamišljen kao kreativni bijeg, gdje bi se ponajviše pričalo o zdravoj hrani, modi, putovanjima, fotografiji… Kako je vrijeme prolazilo analitik u meni mi nije dao mira pa sam ubrzo opazila još jednu nišu…ovaj put to je bila pravna regulacija influencers marketinga, marketinškog područja koje se razvilo kada su blogeri došli do popularnosti a time i do uticaja na široke mase.

Ovaj put je ucrtavanje imena na nekom nišnom području išlo paralelno – osim što sam opet počela objavljivati prvo pravne analize u istom slovenačkom pravnom časopisu, a kasnije i marketinške u jednom drugom, također iz Slovenije, imala sam i društvene mreže gdje sam mogla bez cenzure, posrednika ili posebnog odobrenja doseći veliki broj ljudi i razgovarati o temama za koje mi se činilo da su bitne. Nekoliko godina kasnije, još uvijek tu i tamo objavim koji tekst, još uvijek pravim sadržaje kojim analiziram brojne eksperimente koje sam na području influencers marketinga radila u vrijeme tog istraživanja, kako u stručnim časopisima tako i na društvenim mrežama koje nude cijelu paletu mogućnosti izražavanja osobnog mišljenja, zauzimanja stavova, povezivanje sa istomišljenicima te time izgradnje prepoznatljivog profesionalnog osobnog brenda.

Uvijek insistiram na tom nazivu “osobni profesionalni brend” jer samo osobni brend je ono što svi imamo, po čemu nas ljudi znaju i po čemu se razlikujemo od drugih…Osobni profesionalni brend je naš brend u kontekstu određene profesije, poziva, područja kojim se bavimo. To je kredibilitet koji gradimo svojim objavama, bilo da se radi stručnim analizama u časopisima ili kvalitetnim objavama na društvenim mrežama, svom blogu, gostujući na blogovima drugih i sl. Danas se ta gradnja malo razlikuje od one prije možda deset godina, jer sada ljudi imaju priliku da nas preko komunikacije na društvenim mrežama upoznaju i osobno te se na taj način bolje povežu sa nama i na tom osobnom nivou … ipak sama osnova ostaje ista… na kojem god području neko bio aktivan, kojom god se profesijom bavio mora imati poriv i motivaciju da izrazi vlastito viđenje, razmišljanje, da demonstrira vrijednosti tog područja i time personalizuje svoj poziv.

Jer posebno sada u vrijeme društvenih mreža, sveopšte dostupnosti medijskih oruđa a posebno u okolnostima najnovijih fizičkih restrikcija koje nam je donio COVID 19, potreba po osobnom profesionalnom brendingu je postala još izraženija i očitija. Koristi koje nam on može donijeti su velike, a o njima ćemo tek početi da govorimo i analiziramo ih kako bismo promijenili i unaprijedili radni život profesionalaca ali i kompanija za koje rade ili kojih su vlasnici.

Do mojih inicijalnih razmišljanja o području profesionalnog osobnog brendinga me dovelo više stvari, a jedna od njih je influencers marketing kojim sam se bavila nekoliko posljednjih godina. Naime, kao influencera možemo definisati osobu koju na osnovu nekog zajedničkog interesa prati određeni broj ljudi, konzumira njegov sadržaj, gradi odnos povjerenja i na kraju krajeva koristi njegove savjete u praksi. Ako ovu definiciju stavimo u kontekst profesionalca, koji oko sebe okuplja ljude sa određenog područja i sa njima dijeli svoje viđenje istog, veoma lako ćemo zaključiti da postojanje zajednice oko profesionalca čini da on postaje samostalan osobni brend koji je za poslodavca ili u slučaju osnivanja vlastite kompanije puno korisniji od anonimusa koji ima diplomu na nekom području i koji znanje može dokazati samo ocjenama u toku faksa ili eventualno sporovođenjem posla za poslodavca bez pretjeranog osobnog isticanja. Naravno, ovo ne znači da se osobni profesionalni brend ne može izgraditi samo sa obavljanjem rada putem različitih radnih mjesta ili obnašanjem različitih profesionalnih funkcija, već da uz sve to postaje stvaranje vlasitog autorskog, digitalnog i drugog sadržaja propuštena prilika koja postojeći sistem može samo unaprijediti, poboljati i na kraju krajeva pomoći da evolvira u sljedeću evolucijsku fazu.

Zamislite svijet gdje studenti već u toku studija pokreću svoje ciljne grupe, okupljaju oko sebe istomišljenike sa nekog područja, rade analize, već grade netvork, povezuju se… tako kada se prijave za prvi posao u struci već imaju svoj mali digitalni barem brend, neko područje koje ih posebno zanima, sposobnost analize i kritičkog mišljenja… Zamislite svijet gdje je to kapital uz ocjene na faksu, priznanja…u tom svijetu ne bi imali onu situaciju kokoške i jajeta gdje niko neće studente bez iskustva, a oni nemaju gdje to iskustvo steći. Zamislite svijet gdje bi se studenti sa nekog područja već u toku studija povezali sa autorima i stručnjacima na tom području, stvarali, razgovarali, okupljali oko sebe i onda ta dostignuća i znanje podijelili sa budućim potencijalnim poslodavcem. Ja vjerujem da bi takvog studenta poslodavac puno drugačije gledao.

Danas svi imaju potencijal da pored generalnog znanja koje je i dalje neophodno, steći i uža specijalistička znanja kojim se mogu fokusirati tačno na ona područja koja ih zanimaju, za koje misle da će im biti korisnija, na kojim vide da je budući potencijal itd.. Nikad nismo imali veće mogućnosti da sami upravljamo svojom profesionalnom sudbinom kao sada, u vrijeme povezanosti i dostupnosti svih sredstava komunikacije i vrijeme kada svako od nas može postati medij. A medij uvijek treba brending kako bi se izdvojio od ostalih. Taj brending povezan sa osobnošću stručnjaka može dovesti novu generaciju profesionalnih influencera-stručnjaka koji će svoje područje ekspertize unapređivati samostalno, svoje mreže graditi bez obzira na kompaniju u kojoj rade…takvi stručnjaci će taj socijalni kapital moći upotrijebiti kao pregovaračku prednost za posao, poziciju ili za osnivanje vlasitite kompanije. I dok živi čovjek živi njegov profesionalni brend. Bez obzira na kompanije, poslovođe, šefove i krizna vremena.