Nekategorisano

WORKSHOP – Da li su žene bolji krizni menadžeri?

Da li su zaista žene uspješnije u upravljaju kriznim situacijama i visprenije kada je teško?

Radujemo se pozvati vas na WORKSHOP – Da li su žene bolji krizni menadžeri?

U srijedu, 9. juna u 18H (zoom)

Razgovaramo o tome šta je kriza i kako je što preciznije pojmovno odrediti? U čemu se ogled njena ambivalentnost? Da li zaista kriza može biti i šansa? Od čega to ovisi? Otpornost i fleksibilnost na krizne uslove… Iz kog razloga je kontekst važan.. Faktori od značaja – čemu posvetiti pažnju…Da li žene bolje upravljaju sobom i drugima u krizinim uslovima? Zašto je važan „ženski pristup“? Jesu li razmišljanja: „Think crisis – think female“ opravdana_

Naša trenerica je Munira Šestić, docentica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, pri Katedri za Menadžment i organizaciju. Iza nje je skoro 20 godina akademskog iskustva, a preko 10 godina uživa u slobodi istraživačkog izbora koji u fokusu ima žensko preduzetništvo. Smatra izrazito važnim da svako u svom dijelu rada može da doprinese osnaživanju pozicije žene u Bosni i Hercegovini, naročito njenog ekonomskog položaja – jer je on osnova svake druge ravnopravnosti. Svoj magistarski i doktorski rad posvetila je istraživanju položaja preduzetnica u Bosni i Hercegovini – ukazujući na njihove probleme, potencijale, faktore uspješnosti i nadasve uticaj konteksta koji se može i treba promijeniti. Više o radu Munire Šestić

https://scholar.google.com/citations?user=UOzl24MAAAAJ&hl=en

Ovaj event je organizovan u saradnji sa Udruženjem poslovnih žena BiH i u sklopu inicijative Poslovnog Vijeća pri ženskoj trgovinskoj i industrijskoj komori BiH i Indije, te stoga osigurajte mjesto na vrijeme.

Kao i uvijek, event je besplatan za članice oba udruženja koje će dobiti poziv putem emaila.

Vidimo se!